Novinky

Vrhání nožů ve sportu a sebeobraně 2021

18.5.2021

Restrikce období koronavirových epidemií zasáhly i mou fotografickou praxi a proto jsem se odhodlal k dlouho odkládanému přepracování publikace Vrhání nožů ve sportu a sebeobraně. Vyšla včera v nakladatelství Čas.

Pár slov k reedici z roku 2021

K prvnímu sestavení Vrhání nožů a jeho vydání jsem přistoupil již v roce 1995. V letech devadesátých a následné první dekádě 21. století byla reprintována nakladatelstvím Naše vojsko. Poprvé jsem o přepracování díla uvažoval v roce 2006, jedenáct let od jeho zrodu. Uplynulo dalších patnáct let, než okolnosti dozrály k realizaci, ale přijal jsem výzvu a přistoupil definitivně k jeho aktualizaci a znovuvydání.
 
Pravidelný trénink jsem v minulém období sice občas zanedbával, v posledních pěti letech jsem se k vrhání nožů pořádně dostal pouze jako scénářem daná postava „vrhače“ ve videoklipu „Planeta“ skupiny Medvěd 009, za což tvůrcům upřímně děkuji, při práci na této nové podobě „Vrhání nožů“ jsem si ovšem mnohé dovednosti s potěšením osvěžil, k tréninku se vrátil, pravidelně procvičuji vše co mám „pod kůží“ a tak mohu „nějaké to vrhání“ směle prohlásit za svou celoživotní zálibu. A jako takovou vám ji chci také přiblížit. Původní podoba knihy byla do jisté míry vynucena omezením rozsahu a vybavenosti tehdejším vydavatelem, nyní jsem se omezovat nemusel a tak v publikaci došlo k řadě změn.
 
Všechny důležité instruktážní kapitoly jsou ukončeny cvičením, jehož cílem je drilování dovednosti. Kde jsem považoval za nutné upravit nebo doplnit původní obsah s přihlédnutím ke svému hodnotovému a názorovému posunu a vývoji, učinil jsem tak. Kompletně vyměněná, přepracovaná a velmi výrazně doplněná je současná obrazová příloha, černobílé kresby a fotografie nahradil barevný obsah, přibylo několik kapitol o vrhacích technikách a různých „specialitách“. Do publikace se dostaly zbraně dostupné aktuálně na trhu a vhodné pro zájemce o tuto aktivitu. Nakonec vznikla kniha prakticky nová, její celkový rozsah je o víc než padesát procent větší, a tak vás snad, milí čtenáři, bude nová verze těšit alespoň tak jako původní knížka Vrhání nožů ve sportu a sebeobraně z konce minulého století.
 
Původní rozsah - 106 stran, 55 černobílých a monochromatických obrazových příloh
Současný rozsah - 170 stran, 151 barevných obrazových příloh a nákresů
 
Ukázka několika stran z nového přepracovaného vydání "Vrhání nožů" 
 
 
 
Vrhání nožů ve sportu a sebeobraně 2021

Texty, fotografie, kresby, grafy, ilustrace Copyright © David Špidlen, 2021

Cover photo: Copyright © David Špidlen, 2021
Obálku navrhla: Anežka Špidlenová
Sazba a zlom: David Špidlen

As an e-book published by © Nakladatelství ČAS, 2021

ISBN 978-80-7475-345-9 (ePUB)
ISBN 978-80-7475-346-6 (pdf)
ISBN 978-80-7475-347-3 (Mobi)
 

Portál pro publikování PR zdarma.

Profesionální portrétní fotograf Praha - homepage

Nejnovější fotografie


 
 

optimalizace PageRank.cz Copyright - David Špidlen - Bod zlomu Praha