Naše studio pravidelně pracuje s profesionálními i amatérskými modely. Abychom mohli vytvořené snímky dále používat pro prezentaci a práci, je třeba zajistit písemný souhlas modelu s dalším použitím fotografií. Tento písemný souhlas, obvykle známý jako "Model release" poskytuje fotografovi fotografovaná osoba, nebo, pokud je fotografovaná osoba nezletilá, její rodič nebo jiný určený zákonný zástupce. Vzory obou smluv můžete z našich stránek stáhnout ve formátu pdf a na fotografování je přinést již vyplněné. Při opakované spolupráci již není třeba podepisovat další smlouvy.

Další informace o účelu smlouvy Model release naleznete v sekci FAQs - Fotografování
 

Formulář smlouvy Model release pro dospělou osobu

Pokyny pro vyplnění Model release smlouvy modelem naleznete v sekco FAQs zde

Formulář smlouvy Model release (smlouva o pořízení fotografií) pro dospělou osobu
 

Formulář smlouvy Model release  modelu mladšího 18 let (souhlas zákonného zástupce)

Pokyny pro vyplnění Model release smlouvy modelem naleznete v sekco FAQs zde

Formulář smlouvy Model release (smlouva o pořízení fotografií) nezletilého modelu (souhlas zákonného zástupce)

Formulář smlouvy "Property release" - souhlas s pořízením fotografií nebo zvukově-obrazového záznamu movitého nebo nemovitého majetku.

Náhled formuláře smlouvy Property release standardně požívané v mezinárodních fotobankách.
 

Před zahájením práce na rozsáhlejším fotogafickém díle je pro objednatele i zhotovitele vhodné sepsat alespoň jednoduchou Smlouvu o dílo, která vymezuje chování obou stran, ceny i termíny a způsob předání díla. Jeden z možných vzorů Smlouvy o dílo si můžete stáhnout na této adrese.
 

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

 

Portál pro publikování PR zdarma.

Profesionální portrétní fotograf Praha - homepage

Nejnovější fotografie


 
 

optimalizace PageRank.cz Copyright - David Špidlen - Bod zlomu Praha