Bytový dům Navatyp Starostrašnická ulice Praha

Klientovi nevyhovovaly snímky právě dostavěného bytového domu v Praze a žádal pořízení nových snímků, které by bylo možné použít na titulní stranu výroční zprávy. Při prohlídce lokace jsme nalezli právě zkolaudovanou stavbu s velmi výraznými stopami po čerstvých úpravách staveniště, hlínu místo trávníků, čerstvě vysazené, ještě nevzrostlé stromy a další nedostatky jako kontejnery, stavební techniku a další nežádoucí prvky. Také těsná blízkost dalších staveb neumožňovala pořízení vhodných záběrů. Nevyhovovalo ani počasí, které vládlo ve dny, kdy bylo třeba pořídit záběry, aby je bylo možné včas předat zákazníkovi. Ke slovu přišla plánovaná retuš.

Cílem práce bylo odstranění nežádoucích a rušivých prvků (automobily na parkovišti, kontejnery s odpadem, hromady hlíny v okolí stavby, dopravní značky, nečistotu po závěrečném úklidu staveniště, holé stromky vysazené v okolí stavby, dráty elektrického vedení a stavby v pozadí, které bude v budoucnosti oddělovat právě vysazená zeleň.

Příklad 1 (pro zobrazení původní verze přejeďte kurzorem myši přes obrázek)

Starostrašnická Praha - montáž

Retušování fotografie není nahodilý proces. Nejprve je třeba se zákazníkem projít jeho požadavky, ty zaznamenat, schválit a promyslet postup retuše. Tím se lze vyhnout zbytečné práci, která nebude na výsledném snímku vidět. Tím se zamezí tvorbě vícenákladů a retušovací práce je tak cenově dostupnější. Pro doplnění si můžete prohlédnout i "Plán retuše".

Příprava retuše - vyznačení retušovaných objektů a částí scény

 

Portál pro publikování PR zdarma.

Profesionální portrétní fotograf Praha - homepage

Nejnovější fotografie


 
 

optimalizace PageRank.cz Copyright - David Špidlen - Bod zlomu Praha